Vi bruker mange engelske ord i norsk – bør vi slutte med det?

Sier du at du chiller med vennene dine, eller at noe er chill? Sier du at du skal på en date? Eller synes du det er annoying når nordmenn bruker engelske ord og uttrykk?

Engelsk er et stort og viktig språk i mange land i verden i dag, også i Norge. Vi lærer engelsk på skolen, men kanskje enda viktigere så hører og ser vi engelsk rundt oss hele tiden. Som på film og TV, når vi spiller dataspill, når vi er på YouTube og på sosiale medier. Da merker vi at engelsken har kommet inn i norsken vår. Både i form av lånord, slik som keen, yes, chille, og date, og i form av direkte oversettelser fra engelsk til norsk, som for eksempel uttrykket fra bunnen av mitt hjerte (from the bottom of my heart).

Grunnen til at denne blandingen oppstår, er at når man kan to språk godt, så er alltid det ene språket litt «påskrudd» i hjernen når vi bruker det andre. Og da er det kanskje ikke så rart at noen ord og uttrykk fra engelsk lurer seg med når vi snakker og skriver.

På den andre siden velger vi også å bruke engelsk. Mange synes engelsk er kult, og spesielt ungdom bruker så mye engelsk i norsken sin at dette rett og slett er blitt en del av det å være ungdom. Vi sier at det er blitt en del av identiteten til unge mennesker.

Noen er redde for at engelsk skal ta over norsk fullstendig og vil at vi må slutte å blande engelske ord og uttrykk inn i det norske språket. Vi som er språkforskere ser nok at norsk er i endring, men det er ikke så mange av oss som er redde for at engelsk skal ødelegge norsk helt. Vi har politikere i Norge som bryr seg om det norske språket og jobber for å ta vare på det, for eksempel ved hjelp av Språkrådet, som foreslår norske ord vi kan bruke istedenfor de engelske.

Likevel er det viktig at vi er klar over at vi må snakke og skrive på forskjellige måter i forskjellige situasjoner. Dette er fordi de ulike mottakerne av tekstene våre har forskjellige behov og forventninger til oss. Mens det er helt greit, for eksempel, å snakke engelskpreget ungdomsslang med venner og søsken, så passer det ikke så godt å bruke mye engelsk når man søker på sommerjobb.

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvor ofte bruker du engelsk i løpet av en dag? I hvilke situasjoner bruker du engelsk?
  • Hvilke engelske ord og uttrykk bruker du oftest når du snakker norsk?
  • Snakker du forskjellig når du snakker til venner og til eldre slektninger, for eksempel?
  • Når bruker du flest engelske ord og uttrykk?
  • Tror du at vi kan miste det norske språket vårt av å bruke engelsk?

Annjo Greenall er professor i engelsk språk ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. Hun er interessert i hvordan engelsk påvirker små språk som norsk, spesielt gjennom oversatte ord og uttrykk. Hun jobber for tiden med et forskningsprosjekt om oversettelse og språkendring, som blant annet tar for seg engelsk påvirkning i norske avistekster.​

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: