Hvorfor banner vi?

Du har sikkert hørt at du ikke skal banne, men om du banner, betyr ikke det at du er uskikkelig eller uoppdragen. For de aller fleste banner for å uttrykke sterke følelser. Vi banner når følelsene er så sterke at det føles nødvendig å bryte regler for god oppførsel.

Svært mange banner eller bruker litt forbudte ord når de skal forsterke det de sier. Det kan være hvis vi for eksempel vil vise at vi er sinte, irritert, men også når vi er glade. De fleste vet at det er stor forskjell på å si: Det var kjempemorsomt! Og Det var jævlig morsomt! Og det kan være lurt å tenke på hvordan to så like uttrykk kan påvirke samtalen, og hvordan det vi sier, blir oppfattet.

Hvilke ord som det er greit å si, er ikke de samme for alle. Det kommer an på hva slags regler som gjelder i familien vi har vokst opp i, og hva som er vanlig oppfatning i den tiden vi lever i. Og fordi kulturen og moten stadig endrer seg, må vi også finne nye banneord. Religion var veldig viktig før, å tilhøre kirken var det samme som å være en del av fellesskapet i samfunnet. Derfor var det å bryte budene både sjokkerende og tabu. Men i vår tid er religionen for mange mindre viktig, og da må vi bryte andre regler for å oppnå det samme. Hvilke banneord vi bruker, sier altså også noe om hvilke leveregler som er viktige for oss.

Ikke bare banneordene, men hele ordforrådet endrer seg stadig, i samsvar med kulturen. Det gjelder særlig ord for følelser, noe som vi verken kan se eller ta på, men har inni oss. I gamle dager var det fint å være litt småfeit, eller fyldig, som det ble kalt. Det viste at man hadde god råd og mat nok, og det var pen omtale av andre. Men å kalle noen feit i vår tid, er en stor fornærmelse. Likevel kan dagens unge si at noe er fett når det er morsomt, pussig nok, siden fedme er nærmest tabu. Slik endrer altså ordet betydning seg når måten vi bruker dem på, endrer seg.

Det kan være lurt å være bevisst på hvilke banneord vi velger! Hvilke ord vi banner med, sier mye om hvem vi er eller hvem vi vil likne, og det er viktig å passe på at vi ikke sårer eller fornærmer andre med de stygge ordene vi bruker.

Refleksjonsspørsmål:

  • Er dere enige i at de banneordene vi bruker, sier mye om hvem vi er?
  • Ord kan endre betydning, og måten vi bruker dem på, kan endre seg. Se på ordet «dritt». Tror dere måten vi bruker det ordet på, har endret seg? Kan vi bruke ordet på flere måter?
  • Banner dere? I så fall: Når banner dere? Er det noen steder eller sammen med noen folk dere ikke banner?
  • Hva tror dere er grunnen til at mange banner?

Ruth Vatvedt Fjeld er professor i nordisk språkvitenskap og har spesialisering i ordboksarbeid og ords betydning. Hun har skrevet lærebøker om godt og riktig språk, har vært språkkonsulent i NRK og har undervist ved Universitetet i Oslo i mange år.  Hun har nylig gitt ut en ordbok om norske banneord og banneordenes bruk og betydning.

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: