Hva er et filosofisk spørsmål?

Filosofi handler om å prøve å forstå den verden vi lever i, gjennom å undre seg og stille viktige spørsmål. Ordet filosofi kommer fra det greske «filos» som betyr venn eller lengsel og «sofia» som betyr innsikt eller kunnskap. Det vil si at en filosof er en som ønsker å være venn med kunnskapen og som søker eller lengter etter innsikt. Kanskje kan vi si det slik at filosofi handler nettopp om spørsmål og ikke så mye om svar. Altså at det er gjennom de gode, grundige og nyskapende spørsmålene at vi kan få en dypere forståelse for hva det vil si å være menneske.

Filosofiske spørsmål er også mer eller mindre allmenne eller allmenngyldige. Det vil si at de forsøker å si noe om hva det vil si å være menneske og leve et godt liv som er felles for mange eller til og med alle mennesker. Ved at vi setter oss inn i en større sammenheng, så blir de filosofiske spørsmålene viktige også for mennesker til andre tider, og på andre steder. Filosofiske spørsmål er spørsmål som kjennes betydningsfulle og relevante.

Platon er regnet som en av grunnleggerne av den vestlige filosofien og han stilte sine spørsmål gjennom å skrive blant annet dialoger, altså samtaler med en eller flere personer. I disse dialogene handler mange av spørsmålene om hvordan vi kan få kunnskap i det hele tatt når vi ikke vet hva vi søker etter. Hvordan kan vi vite hva det sanne, det gode eller det skjønne er når vi ikke vet hva vi skal se etter? Dette er et grunnleggende filosofisk spørsmål.

En filosof som het Kant var opptatt av å stille spørsmål om hvordan mennesker kan bruke sin fornuft på best mulig måte, og hva som kjennetegner en god handling. I senere tid har nettopp spørsmål om gode handlinger vært viktig i filosofien. Er det det du ønsker å gjøre før du handler som er godt eller ondt, eller er det det som skjer etterpå som gjør handlingen god eller mindre god? Andre filosofiske spørsmål er knyttet til mening og hva det vil si å være menneske. Hva er meningen med livet og, hva er egentlig et liv er filosofiske spørsmål som ofte har vært stilt.

I dag er mange filosofiske spørsmål knyttet til hvordan vi skal leve sammen i og innenfor en stadig mer sårbar natur.

Refleksjonsspørsmål:

  • Kan du komme på et filosofisk spørsmål?
  • Hvorfor stiller filosofene spørsmål som det ikke finnes et klart svar på?
  • Hvilke filosofiske spørsmål synes du er interessante og kan du begrunne hvorfor?
  • Hva er lykke? Tenk over de gangene du var lykkelig. Er det noe felles ved disse situasjonene?

Inga Bostad er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo (UiO) og ved Arkitektur og Designhøyskolen. Hun har også vært prorektor og viserektor, og direktør for Norsk senter for menneskerettigheter.

Bostad har skrevet flere bøker om filosofi og pedagogikk, og vært fast skribent både i Morgenbladet og Klassekampen. I dag sitter hun blant annet som juryleder for dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering.

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: