Hva er et argument?

For å overbevise trenger du argumenter. Når du argumenterer sier du ikke bare hva du vil at noen skal gjøre eller mene, du sier også hvorfor.

Et argument har tre hoveddeler; en påstand, et belegg og en hjemmel.

Påstanden er det du forsøker å overbevise noen om. For eksempel kan du påstå at dere burde dra på ferie med tog.

Belegget er begrunnelsen for påstanden. Det er svaret på spørsmålet «Hvorfor det?», og henger sammen med påstanden med ordet fordi:

Påstand:                Vi bør dra på ferie med tog!

                                Hvorfor det?

Belegg:                  fordi tog forurenser mindre enn fly.

Plutselig har du begrunnet påstanden din. Du har belegg for å komme med påstanden.

En hjemmel er en slags regel som binder påstanden og belegget sammen. Du kan for eksempel si at «vi bør dra på ferie med tog fordi tog forurenser mindre enn fly, og vi bør velge det som forurenser minst».

Hjemmelen er viktig fordi den gjør at sammenhengen mellom påstanden og belegget virker logisk.

Det som er spennende med et retorisk argument, er at man sjelden sier alle de tre hoveddelene. Ofte lar man publikum tenke seg til sammenhengen selv. Man sier for eksempel:

  • Det finnes ingen planet B!

Dette er et belegg for påstanden «Vi må ta vare på planeten». Hjemmelen som binder disse sammen, er at «Vi må ta vare på det vi ikke kan reparere eller bytte ut».

  • Jeg må få godteri fordi det er lørdag.

Her er påstanden at du må få godteri. Belegget er at det er lørdag. Hjemmelen sier du ikke, men vi kan tenke oss at den er at «barn skal få godteri på lørdager».

Refleksjonsspørsmål:

Tenk det at du skal argumentere for påstanden: «Jeg bør få mer ukepenger!»

  • Hva er belegget for påstanden?
  • Hva er hjemmelen for påstanden?

Tenk deg at du skal argumentere for påstanden: «Vi bør ha mer gym på skolen!»

  • Hva er belegget for påstanden?
  • Hva er hjemmelen for påstanden?

Ida Seljeseth er doktorgradsstipendiat i retorikk ved Universitetet i Oslo og medeier i Retorikkbyrået AS. Hun er interessert i hva som er sammenhengen mellom språk og demokrati, og hvilke retoriske ferdigheter folk trenger for å kunne delta i demokratiet.

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: