Kvifor kalle samane for samar?

Samane bur over eit stort område som strekkjer seg frå Kvitesjøen i Nord-Russland heilt sør til Elgå ved Femundsjøen i Sør-Noreg. I dette området blir det snakka fleire samiske språk og dialektar. På alle desse språka og dialektane kallar samane seg sjølve noko som begynner på sam-, sám- eller saem- . I gammal tid vart... Fortsett lesing →

Guoktenuppelohkái

Talet 12 heiter «tolv» på norsk. Det heiter dessutan «tolv» på svensk og dansk òg. På islandsk heiter dette talet «tölf», og på engelsk heiter det «twelve». Vi ser straks at orda for 12 er ganske like i alle desse språka. Norsk, svensk, dansk, islandsk og engelsk høyrer alle til i same språkfamilie, og her... Fortsett lesing →

Nokre samiske ord i norsk

Så langt bakover i tid som vi veit om, har samar og nordmenn hatt kontakt med kvarandre. Heile tida har det funnest folk som snakka både samisk og norsk. Nordmenn har lært samiske ord av dei som var tospråklege. Her skal det handle om to samiske ord som blir brukte i norsk i dag. I... Fortsett lesing →

Samefolkets dag

Mandag 3. februar åpnet vi for spørsmål om samisk språk og kultur. I kommentarfeltet under kan du lese spørsmålene vi fikk inn. Her kan du blant annet lese om hvordan vår spaltist Jon Todal feirer samefolkets dag. Vi har samlet Jon Todal sine tidligere spalter om samisk språk og kultur her! Har du lest spaltene... Fortsett lesing →

Om samiske folkeeventyr

Folkeeventyr er forteljingar som er fortalde frå generasjon til generasjon gjennom lange tider. Mange slike eventyr er skrivne ned så vi kan lesa dei, og ikkje berre høyre dei fortalt. Det er vanleg at barn og vaksne i Noreg kjenner til norske folkeeventyr, og det er frå folkeeventyra at vi har kunnskapen vår om troll,... Fortsett lesing →

Om å lære samisk frå kart

I Nord-Noreg er det ein by som på samisk heiter Girkonjárga. I store delar av Noreg finn vi samiske namn på elvar, bekker, fjell, dalar, bygder og byar. Nokon stader har to namn, eitt namn på samisk og eit anna på norsk. Til dømes heiter kommunesenteret i Porsanger kommune i Finnmark «Leavdnja» på samisk og... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑