Dialekt og identitet

Både når vi snakkar om språk og arbeider med språk, er det viktig å ha skiljet mellom talespråk og skriftspråk klart for seg. Talespråket vårt er altså den dialekten vi snakkar. Alle i Noreg snakkar dialekt, også dei som sjølve hevdar at dei ikkje gjer det. Det er alltid forskjell på skrift og tale. Vi... Fortsett lesing →

Språk og identitet

Alle menneske er fødde med evne til å lære språk. Vi seier at vi er biologisk preprogrammerte for språklæring. Ein viktig føresetnad for at vi faktisk skal begynne å snakke, er likevel at vi blir fødde inn i ein språkfellesskap, altså at dei som er rundt oss, bruker språk og snakkar til oss. Det språket... Fortsett lesing →

Identitet

Ordet identitet kjem av det latinske ordet idem som betyr den eller det same. Det same som kva, kan vi spørje. Å svare på dette spørsmålet er ikkje så enkelt, for det er iallfall to ulike syn på kva identitet eigentleg er. Vi kan ta til med å seie at identitet er det i deg... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑