Forfatterne

Kristin Fridtun (31 år) bur på Lillehammer og jobbar som forfattar. Ho har studert norsk, norrønt og latin på universitetet. Mange av bøkene hennar handlar om språk, til dømes Språket er ei bukse – om biletbruken i norsk språkdebatt (2019).

Annjo Greenall er professor i engelsk språk ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. Hun er interessert i hvordan engelsk påvirker små språk som norsk, spesielt gjennom oversatte ord og uttrykk. Hun jobber for tiden med et forskningsprosjekt om oversettelse og språkendring, som blant annet tar for seg engelsk påvirkning i norske avistekster.​

Ida Seljeseth er doktorgradsstipendiat i retorikk ved Universitetet i Oslo og medeier i Retorikkbyrået AS. Hun er interessert i hva som er sammenhengen mellom språk og demokrati, og hvilke retoriske ferdigheter folk trenger for å kunne delta i demokratiet.

Sigrid Sollund er utdannet journalist og har jobbet i NRK siden 2001. De siste årene har hun vært programleder i debattprogrammet Dagsnytt atten. Hun er opptatt av språk og relasjoner og har gitt ut boka Hersketeknikker – nyttige og nådeløse. Sigrid har fire barn.

Rolf Theil er professor emeritus (pensjonert professor) i allmenn og afrikansk språkvitskap ved Universitetet i Oslo. I studietida på 1960- og 1970-talet tok han eksamen i kinesisk, samisk og allmenn språkvitskap. Seinare har han mest forska på afrikanske språk, men også mellom anna på amerikanske urfolkspråk (indianarspråk) og romani, språket til romanifolket (taterane).

Jon Todal er professor i samisk sosiolingvistikk ved Sámi allaskuvla – Samisk høgskole i Guovdageaidnu-Kautokeino.

Arnfinn Muruvik Vonen er utdannet lingvist (språkviter) og har jobbet ved OsloMet – storbyuniversitetet som professor siden 2015. Her underviser han mest studenter som skal bli tegnspråktolker. Han er også opptatt av språk mer generelt. Arnfinn har fem barn og fire barnebarn.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: