Hva er språk?

Språk er en døråpner:

Det lærer oss om livet rundt oss.

Det binder oss mennesker sammen.

Når vi setter ord på ting og hverandre former det hvordan vi oppfatter virkeligheten.

Språk er identitet:

Vi kan bli kjent med vår egen og andres kulturer, både de som lever nå, og de som levde før oss.

Måten du snakker på, og målformen du skriver, forteller mye om deg.

Det vi kan sette ord på, forteller oss hva som er viktig for oss. For eksempel har samer som driver med reindrift over 300 ord som beskriver snø i sammenheng med reindrift. Det forteller oss hvor viktig reindrift er, og har vært, for samene.

Språk er makt:

Du har kanskje også opplevd å ikke bli forstått, at du ikke har fått sagt det slik du ville, at språket ikke har spilt på lag. At språket begrenser deg.  

Det du sier, og hvordan du sier det, er med på å avgjøre alt fra om du får godteri på lørdagskvelden, til hvem som skal styre landet.

Hvordan du får fram din mening, din sak, blir kalt retorikk, og den som er en god retoriker blir ofte lyttet til.

Språket er altså en nøkkel:

Ved å lære å bruke denne nøkkelen, kan du lære om alt fra menneskene rundt deg, til å bli kjent med kulturer, og til å få fram din mening. Språket kan åpne alle låser. Kanskje du blir så god til å snakke for deg at du til og med får godteri på hverdager også?

I Salaby sin egen Språkspalte skriver ekspertene om språk, om alt fra tegnspråk, banneord og bilder i språket.

De som skriver i Språkspalten er språkeksperter som dekker hvert sitt felt.

Ny spalte slippes hver onsdag, og i tillegg kommer det språkuker der det åpnes for kommentarer og spørsmål til ekspertene.

Har du et språkspørsmål du ønsker svar på?

Følg med!

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: